“วันอานันทมหิดล”

logo

9 มิถุนายน  วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันนี้ปวงชนชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา ธิคุณ พระเมตตาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ และจากพระราชปรารภความสำคัญตอนหนึ่งว่า …ทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่  จะช่วยเหลือประชาชน… เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่แพทย์และพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2489 อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา
By supplies2556

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์:การนิเทศผ่าน ICT

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์:การนิเทศผ่าน ICT ระหว่างวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

This slideshow requires JavaScript.

 

By supplies2556